Home / Aktualności / eZdrowie w Regionach – Repozytoria i archiwa w sieci danych

eZdrowie w Regionach – Repozytoria i archiwa w sieci danych

Posted on

Obok centralnej Platformy P1 w kilku województwach realizowane są regionalne projekty, które mają przygotować szpitale do wdrożenia elektronicznej dokumentacji medycznej w 2017 roku.

Platformy regionalne ułatwiać będą wymianę informacji medycznej pomiędzy szpitalami zlokalizowanymi w różnych województwach oraz platformą P1. Mają one spełniać rolę swoistych węzłów regionalnych, odciążających system centralny.

Przestawiamy poniżej krótki przegląd projektów regionalnych, które są trakcie realizacji albo zostały zrealizowane, lub będą wdrażane w nowej perspektywie finansowej.

E-zdrowie dla Mazowsza 2

Projekt obejmuje 23 szpitale. Wartość projektu to 88 mln zł. Projekt ma zakończyć się pod koniec 2022 r. Obecnie projekt jest na etapie postępowania przetargowego. https://www.mazovia.pl/komunikaty–konsultacje-spoleczne/komunikaty/art,2638,wybor-partnerow-do-projektu-pozakonkursowego-e-zdrowie-dla-mazowsza-2.html

Koncepcja projektu https://geodezja.mazovia.pl/pliki/prezentacje/2018-10-11-platform-regio-e-zdrowie%20-2-dla-Mazowsza.pdf

Małopolski System Informacji Medycznej

Projekt jest na etapie pilotażu. Bierze w nim udział 7 szpitali. W nowej perspektywie finansowej planowana jest rozbudowa systemu oraz włączenie pozostałych jednostek medycznych z regionu.

Kujawsko-pomorskie e-zdrowie

W projekcie uczestniczy 25 szpitali. Wartość projektu to 46 mln zł. Planuje się cztery zadania: zmodernizowanie infrastruktury teleinformatycznej, wdrożenie oprogramowania RIS, PACS, HIS, oraz regionalnej platformy do obsługi elektronicznego rekordu pacjenta. Dotychczas zrealizowano zadanie pierwsze. W nowej perspektywie planuje się poszerzenie zakresu dostępnych danych i dokumentów z poziomu regionalnego repozytorium.

Pomorskie e-zdrowie

Urząd Marszałkowski przeprowadził analizę potrzeb informatycznych w nadzorowanych przez siebie szpitalach. Analiza będzie wykorzystana dla projektu „Pomorskie e-Zdrowie” o szacunkowym budżecie 150 mln zł. Będzie on realizowany w latach 2014–2018 i obejmie łącznie 20 podmiotów leczniczych. http://www.wzp.pl/biuro-prasowe/biuro-prasowe/artykuly/zdrowie-w-jednej-sieci-startuje-wielki-e-projekt-marszalkowskich-lecznic

Podlaski system informacyjny e-zdrowie

Projekt obejmuje 26 podmiotów leczniczych i przewiduje kompleksową informatyzację szpitali oraz wyposażenie ich w nowoczesny sprzęt serwerowy i sieciowy. Powstaną dwa portale: portal pacjenta i lekarza oraz portal menadżera, które umożliwią pacjentowi rejestrację do lekarza i zarządzanie wizytami, dla lekarza dostęp do informacji medycznej, dla kadry zarządzającej możliwość analiz finansowych. Wartość projektu to 60 mln zł. Zakończenie projektu – w kwietniu 2015 r. W nowej perspektywie planuje się objąć systemem wszystkie jednostki lecznicze funkcjonujące na Podlasiu.

Świętokrzyskie e-zdrowie

Projekt zakończył się w 2014 r. Budżet projektu to 18 mln zł. Informatyzacją objęto 6 szpitali, które wyposażono w oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy, które umożliwiają prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej, systemy elektronicznej diagnostyki obrazowej typu PACS/RIS, systemy znakowania i identyfikacji towarów w aptece szpitalnej w oparciu o kody kreskowe, systemy ewidencji i zarządzania aparaturą medyczną oraz narzędzia analityczne. Uruchomiono Platformę Elektronicznej Wymiany Danych Medycznych, Świętokrzyski Węzeł Teleradiologiczny oraz Świętokrzyskie Centrum Certyfikacji dla Ochrony Zdrowia. W nowej perspektywie planowane jest utworzenie za 47 mln złotych Centrum Przetwarzania Danych Medycznych, z którego korzystać będą mogły wszystkie podmioty lecznicze z terenu województwa.

Dolnośląskie e-zdrowie

I etap projektu został zakończony w maju 2012 r. i obejmował m.in. doposażenie 12 szpitali w sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie do ewidencjonowania zdarzeń medycznych oraz dwóch usług elektronicznych: elektronicznego rekordu pacjenta oraz wspomagania zarządzaniem na odległość. Wartość całego projektu to 30 mln zł. W sierpniu 2012 r. rozpoczęto realizację drugiego etapu projektu o wartości 22 mln zł, w ramach którego umożliwione zostanie tworzenie i wymiana elektronicznych dokumentów medycznych. Zakończenie projektu przewidywane jest na czerwiec 2015 r.

Podkarpacki System Informacji Medycznej

Projekt obejmuje informatyzację (zakup sprzętu, infrastruktura sieciowa, urządzenia do diagnostyki i radiologii, oprogramowanie HIS) 28 szpitali oraz utworzenie regionalnej infrastruktury archiwizacji, wymiany i udostępniania danych medycznych. Budżet projektu to 60 mln zł. Lekarze i pacjenci będą mieli dostęp do danych i usług medycznych. Możliwe będzie sprawdzanie online dostępności specjalistów w danych placówkach oraz zapisanie się na wizytę przez Internet.

Łódzkie e-zdrowie

Projekt zakończył się w 2011 r. i obejmował 18 szpitali. Zbudowano infrastrukturę sieciową, dostarczono sprzęt i oprogramowanie do szpitali oraz uruchomiono portal medyczny, za pomocą którego pacjent może otrzymać szybką informację o dostępności poszukiwanego specjalisty. Wartość projektu to 35,5 mln zł.  Elementem spinającym jest regionalny system zarządzania ochroną zdrowia wspomagający funkcje nadzorcze ze strony samorządu terytorialnego.   

Żródło: https://www.medexpress.pl

Dodaj komentarz

Top