Home / Projekty grupy / Bezpieczeństwo IT

Bezpieczeństwo IT

AppGate – bezpieczny dostęp do zasobów sieciowych

AppGate to system bezpieczeństwa zapewniający bezpieczny dostęp do aplikacji firmy, dostęp do zasobów definowanych przez politykę bezpieczeństwa firmy.

Slajd13

AppGate Security Server jest systemem do kontroli dostępu, chroniącym firmowe zasoby przed nieautoryzowanym dostępem.

Kontrola dostępu opiera się na roli przypisanej użytkownikowi (RBAC).

System łączy wszystkie niezbędne elementy bezpieczeństwa: uwierzytelnianie, autoryzacja, szyfrowanie, kontrola dostępu, kontrola klienta (NAC), firewall, monitorowanie i raportowanie.

appgate-net

Główne funkcjonalności AppGate

  • Sprawdzenie urządzenia przed przydzieleniem dostępu i nawiązaniem połączenia
  • Ochrona PC poprzez osobisty firewall
  • VPN pracujący z dowolnym typem sieci z najwyższym poziomem szyfrowania
  • Roaming połączeń dla dostępu mobilnego i bezprzewodowego
  • Silne wielopoziomowe uwierzytelnianie łącznie możliwością SSO
  • Certyfikowany firewall do ochrony serwera Appgate oraz wszystkich podłączonych serwerów i zasobów
  • Ograniczenie dostępu jedynie do zasobów do których użytkownik jest uprawniony
  • Central Access Management

appgate-net-1

Top