Home / Automatyka / Referencje

Referencje

projekt4

1.    Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie instalacji monitoringu CCTV z wykorzystaniem
transmisji radiowych lub kabli f/o.
Instalacje radiomonitoringu miejskiego CCTV wykonywane w latach 2005-1010 w zespole
inżynierskim firmy NTI SA dla 16 miast, w tym: Jastrzębie, Chełm, Racibórz, Ostrołęka, Lubin, Kołobrzeg

2.    Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie pomieszczeń specjalnych:
a.    centra komputerowe i serwerownie dla sprzętu IT:
i.    centralne DC IBM Polska w Warszawie,
ii.    centralne DC KGHM w Lubinie
iii.    centralne DC TPSA w Łodzi,
iv.    centralne DC ERA w Warszawie,
v.    serwerownia Polskiego Radia w Warszawie,
vi.    wiele małych serwerowni, obecnie nadzoruję wykonanie serwerowni dla PGNiG Technologie w Tarnowie.
b.    centra zarządzania kryzysowego (Tychy i Piaseczno pod W-wą)

3.    Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie in

 

stalacji bezpieczeństwa obiektowego:
a.    instalacje kontroli dostępu,
b.    instalacje alarmowe,
c.    instalacje telewizji dozorowej.

Ostatnio wykonywane instalacje bezpieczeństwa dużej skali w nowej hali produkcyjnej
Zelmer w Rzeszowie jako projektant i PM pracujący dla firmy itWorks.

4.    Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie instalacji automatyki obiektowej, w tym:
a.    instalacje typu inteligentny budynek np. dla ograniczania kosztów mediów, Największa instalacja to kompletny BMS w Złotych Tarasach w W-wie (ponad 3300 klap ppoż) wykonywane przez zespół 15 inżynierów w ramach firmy NTI SA.
b.    zcentralizowane obszarowo (np. dla regionu) monitorowanie parametrów instalacji technicznych w budynkach i obiektach przemysłowych. Projekt na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem w ramach firmy Techko Sp. z o.o. z W-wy będącej konsorcjantem GW.

5. Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie instalacji automatyki przemysłowej, w tym
systemy zabezpieczeń technicznych.

 

Top