Home / Automatyka / Kompetencje

Kompetencje

Wykaz naszych kompetencji:

 1.  Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie instalacji monitoringu CCTV z wykorzystaniem transmisji radiowych lub kabli f/o.
 2. Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie pomieszczeń specjalnych:
  1. serwerownie dla sprzętu IT,
  2. dyspozytornie,
  3. węzły telekomunikacyjne.
 3. Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie instalacji bezpieczeństwa obiektowego:
  1. instalacje kontroli dostępu,
  2. instalacje alarmowe,
  3. instalacje telewizji dozorowej.
 4. Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie instalacji automatyki obiektowej, w tym:
  1. instalacje typu inteligentny budynek np. dla ograniczania kosztów mediów,
  2. scentralizowane obszarowo (np. dla regionu) monitorowanie parametrów instalacji technicznych w budynkach i obiektach przemysłowych.
 5. Współpraca w projektowaniu i wykonawstwie instalacji automatyki przemysłowej, w tym systemy zabezpieczeń technicznych.
 6. Dostawa i uruchamianie sprzętu IT.
Top