Home / Posts tagged "Anna Strężyńska"

Anna Strężyńska

Ministerstwo Cyfryzacji dokonało podczas posiedzenia Rady Ministrów podsumowania z pierwszego półrocza swej działności

Oto najważniejsze aktywności resortu w minionym półroczu: Kluczowe ustawy Kluczowe ustawy mają charakter systemowy i wzajemnie komplementarny. Dotyczą całego spectrum nowoczesnej cyfrowej gospodarki, zarówno przedsiębiorców jak i obywateli. Uchwalona została Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. Ustawa ta otwiera możliwość korzystania przez wszystkich obywateli i...
Czytaj więcej

Wybiła „Godzina Kodowania”

7 grudnia rozpoczął się Tydzień Edukacji Nauk Informatycznych, w ramach którego organizowana jest Godzina Kodowania. Akcję wspiera Ministerstwo Cyfryzacji, które z tej okazji zorganizowało w swojej siedzibie nietypową lekcję kodowania: nauczycielami były dzieci - uczniowie III i IV klas z warszawskiej Szkoły Podstawowej nr 68, a uczniami - pracownicy ministerstwa. Więcej - https://mac.gov.p...
Czytaj więcej

Anna Strężyńska – Żelazna Dama polskiej administracji

Poznaliśmy skład nowego rządu. Polityką na AW staramy się nie zajmować, ale ten temat wykracza poza politykę. Mowa o ludziach, którzy będą poważnie wpływać na naszą rzeczywistość w kolejnych miesiącach/kwartałach/latach. Interesować powinno nas obsadzenie kilku ministerstw (Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rozwoju, Edukacji Narodowej, Kultury, Energetyki, Spraw wewnętrznych i Administracji), lecz naj...
Czytaj więcej
Top